display

avatarMehrnaz Rahimzadeh

♀️ به بهانه روز جهانی زن... "لالالند" داستان یک مبارزه تا رسیدن به رویاهاست برای هر زن یا مردی که رویایی دارند. بی شک لالا لند یکی از تاثیرگذارترین فیلم ها در زندگی من بوده و هست و هنوز هم، با دیدن قطعاتی از فیلم به یاد میارم که رویایی دارم که هر لحظه از زندگی ام رو برای رسیدن به اون جنگیدم... و هر بار که شکست خوردم... بلند شدم و ادامه دادم... روز جهانی زن رو با عشق به "خودم" تبریک میگم و به " آنهایی که رویایی دارن... حتی اگر احمقانه به نظر می رسند و برای قلب هایی که می تپن... " . . . Music by #justinhurwitz 🤦‍♀️👌🏻 #lalaland #Damien_Chazelle💎 #emma_stone #ryan_gosling #روز_زن‌ #روز_جهانی_زن #لالالند #دیمن_شیزل #اماستون #رایان_گاسلینگ


14 LalaLand -Dress Design

The Page Ends Here.x